DIGI XBee Wi-Fi (S6B), RPSMA Antenna, Through-Hole

DIGI XBee Wi-Fi (S6B), RPSMA Antenna, Through-Hole

SKU: XB2B-WFST-001 Category:

DIGI XBee Wi-Fi (S6B), RPSMA Antenna, Through-Hole

DIGI XBee Wi-Fi (S6B), RPSMA Antenna, Through-Hole

In stock